Over ons

Over ons...


Op deze pagina vindt u een uitgebreid verhaal over de geschiedenis,

ons clubhuis, de activiteiten, onze vogels, de hoogtepunten en nog veel meer.


Klik hier voor weergave van het geheel vernieuwde verhaal


Even voorstellen

Vogelvereniging Vogelvreugd bestaat uit een hechte groep enthousiaste vogelliefhebbers uit Nistelrode en omgeving met een respectabele gemiddelde leeftijd. Wat aanvankelijk als een echte “kanarievereniging” begon is uitgegroeid tot een vereniging met leden die zich gespecialiseerd hebben in het houden en kweken van diverse soorten vogels zoals zangkanaries, postuurkanaries, zebravinken, tropische vogels, Europese cultuurvogels, vruchten en insectenetende vogels en allerlei soorten parkieten.


De vereniging

We zijn een kleine vereniging en hebben momenteel 38 leden waaronder 5 bestuursleden. Het merendeel van de leden komt uit Nistelrode hoewel er de laatste jaren ook steeds meer vogelliefhebbers uit de regio lid van onze vereniging zijn geworden. De vereniging bestaat uit een harde kern van “oude rotten” waarvan een flink aantal al meer dan 25 jaar lid van de vereniging is. Gelukkig beschikken we ook over een “jongere garde”. Aan de toekomst wordt ook gewerkt op het moment hebben we enkele fanatieke jeugdleden. Ondanks de leeftijdsverschillen voelt iedereen zich in onze vereniging thuis en zijn we een grote “vogelfamilie”.Geschiedenis

De vereniging is in 1966 opgericht door een aantal fanatieke Nistelrodese vogelliefhebbers. Het toenmalige bestuur bestond uit voorzitter Arnold van de Rakt, secretaris Jan Smulders, penningmeester Marinus Smits en de bestuursleden Bert van der Pasch en Frans Wouters. Onder de naam Vogelvreugd is de vereniging op 20 september 1966 ingeschreven bij de Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders. Een onderkomen werd destijds gevonden in het Café van Piet en Trientje Vissers aan het Laar te Nistelrode op deze locatie hebben we het zo’n 39 jaar vol weten te houden. Hier werden in het café en later in het postduivenzaaltje de ledenvergaderingen gehouden en in de grote zaal werden eens per jaar de mooiste vogels van de leden tentoongesteld. Sinds 2006 is “De Gildenhof” aan de Hoge Akkers ons domicilie waar we het prima naar onze zin hebben. Om de vereniging een financiële basis te geven werd er elke gelegenheid aan gegrepen om de kas te spekken. Zelfs nam de vereniging in het verleden de organisatie van een judotoernooi en barakconcours ter hand om de clubkas te spekken.

Wat later startten enkele bestuursleden en hun echtgenotes met het houden van een vogelmarkt wat later uitgroeide tot een rommelmarkt waar steevast elke maand behoorlijk wat mensen op af kwamen. Dit hebben ze jaren volgehouden. Ook werd er al jaren geleden in het dorp gestart met het ophalen van oud papier. Het papier werd opgehaald met een antieke aanhangwagen die tot de nok toe werd volgeladen. In het begin werd het papier opgeslagen bij bakker Frans Wouters aan het Laar en later bij Bert van Nistelrooij in een schuurtje aan de Hoogstraat. Onze vereniging haalt nog steeds papier op maar nu een keer per maand met een kraakwagen van Van Munster uit Heesch. De hieruit verkregen inkomsten worden onder andere gebruikt om de inschrijfgelden voor de vogels te betalen en voor het organiseren van de jaarlijkse tentoonstelling. Ook hebben leden van onze vereniging in het verleden een groot aantal nestkastjes in ons dorp opgehangen. Elk jaar werden deze schoongemaakt en werd nauwkeurig bekeken wat voor soort vogels er in hadden gewoond. De laatste jaren is hier echter geen aandacht meer aan besteed. Vanaf het begin is de kwaliteit van de vogeltjes onder de leden geweldig toegenomen wat tot uiting komt in de resultaten op de diverse tentoonstellingen welke door onze leden worden bezocht.
Het enthousiasme van oud voorzitter Pieter Sommers, later keurmeester bij de Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders, heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Als kroon op het werk zijn we als vereniging twee jaar op rij de vereniging met de beste kleurkanaries van Nederland op de Bondskampioen in Zutphen geworden. Verder hebben we in het verleden relatief grote nationale vogeltentoonstellingen georganiseerd maar met name de organisatie van Gewestelijke wedstrijden in 1990, 1994, 2000, 2006 en 2016 ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan spanden de kroon.


Clubhuis

Na het verdwijnen van “De Harmonie” gevestigd op Laar 12 eind 2005 in het centrum van het dorp heeft het Gilde ons onderdak geboden aan de Hoge Akkers in Nistelrode. Door het genereuze gebaar van het Gilde kon de Gewestelijke tentoonstelling in 2006 toch doorgaan. I.v.m. het grote aantal verwachte vogels was er binnen Nistelrode geen geschikt alternatief meer voorhanden. Sinds januari 2006 maken we gebruik van “De Gildenhof” waar we een prima onderkomen hebben. In de overdekte jeu de boules hal hebben we meer dan genoeg ruimte om de vogels tentoon te stellen en de kantine is een ideale plaats om te vergaderen en voor de jaarlijkse feestavond.Activiteiten

Zoals al eerder gezegd vinden in “De Gildenhof” de ledenvergaderingen, tafelkeuringen, lezingen en de jaarlijkse vogeltentoonstelling plaats. Ook vinden er recepties en andere feestelijke verenigingsaangelegenheden plaats zoals in september 2016 de festiviteiten rondom het gouden jubileum. Verder heeft onze vereniging in de binnentuin van verzorgingshuis Laarstede in 2009 de volière geadopteerd. Dagelijks worden door leden van onze vereniging de vogels hier verzorgd. Met name in de lente en zomer kunnen de bewoners genieten van de jonge vogeltjes en de zang van de Mexicaanse roodmussen en de aanwezige kanaries.Vogels

Naast het houden van verschillende soorten vogels in een volière leggen de meeste leden zich toch toe op het kweken en tentoonstellen van een specifieke soort vogel of kleur. De kunst is om een vogel te kweken welke de bijbehorende vastgelegde standaardeisen zo dicht mogelijk benadert en natuurlijk mooier is dan die van de concurrentie. Waren het aanvankelijk vooral de gele, rode, oranje roodbruine en de bruine kleurkanaries uit Nistelrode die hoge ogen gooiden op de diverse tentoonstellingen nu zijn het naast de kleurkanaries ook postuurkanaries, tropen, zebravinken en Europese cultuurvogels die tentoongesteld worden en vaak tot de kampioenen en prijswinnaars behoren. Zo neemt de laatste jaren het kweken van verschillende soorten postuurkanaries steeds meer een vlucht binnen onze vereniging, hier speelt in de meeste gevallen de kleur een mindere rol maar is de bevedering, de tekening, de vorm of houding van de vogel datgene waar men zich op moet richten. Ook zijn er leden die tropische vogels houden zoals gould amandines, roodkop amandines, bandvinken, spitsstaarten, blauwfazantjes enz.Een ander lid heeft zich op het kweken van Amerikaanse sijzen gericht, anderen op het kweken van Europese cultuurvogels. De condities waaronder deze vogels worden gekweekt zijn vaak heel anders dan bij de relatief gemakkelijk te kweken kleurkanaries. Zo begint bijvoorbeeld de broedperiode voor de Australische prachtvinken in het najaar waarbij verlichting, temperatuur en relatieve vochtigheid een belangrijke rol spelen. Bij het kweken van Europese cultuurvogels is voeding een erg belangrijk aspect. Het verzamelen van onkruidzaden en het verstrekken van voer met een hoog eiwitgehalte in de vorm van insecten of wormpjes tijdens de kweek zijn een “must”. Een andere vogelliefhebber haalt veel plezier uit de kweek van zebravinken en wil zich onder andere specialiseren in de kleur oranjeborst zwartborst “ blackface” vogels. Een enkeling richt zich op het kweken van grote parkieten en neophema’s maar iedereen kent het spreekwoord als één schaap over de dam is volgen er meer, dus wie weet volgen er meer.

Het verkrijgen van een mooie stam vogels is vaak een kwestie van jaren zorgvuldig selecteren en combineren van vogels. Aspecten als gezondheid, bevedering, vorm, grootte, kleurdiepte en bestreping (pigment) spelen een grote rol bij het samenstellen van de kweekparen. Strenge selectie en het koppelen van vogels met de juiste eigenschappen zijn vaak de ingrediënten die tot succes leiden. De vogeltjes voor de kweek worden in het algemeen door de liefhebbers zelf gekweekt. In sommige gevallen worden er voor bloedverversing of voor het introduceren van bepaalde eigenschappen vogels bij collega liefhebbers gekocht.


Hoogtepunten 

Een van de meest aansprekende hoogtepunten uit het bestaan van Vogelvreugd tot nu toe was het gouden jubileumjaar 2016. Dit werd ingezet op 25 juni met het uitstapje naar de orchideeëntuin in Luttelgeest gevolgd door een barbecue bij ‘t Pumpke in Nistelrode. De receptie voor leden en genodigden op 17 september in De Gildenhof was gezellig en goed bezocht maar de klapper was de aansluitende feestavond met een geweldig verzorgd diner door ’t Maxend en de terugblik in de Vogelvreugd historie door voorzitter Jan Danen. De organisatie van de Gewestelijke wedstrijd op 16 t/m 18 december was het sluitstuk van dit gouden jaar, een mooie en gezellige show met diverse kampioenen in onze vereniging. Natuurlijk heeft ook de organisatie van voorgaande Gewestelijke tentoonstellingen de nodige positieve gevoelens achtergelaten. Door er met zijn allen de schouders onder te zetten zijn er pracht prestaties geleverd met als resultaat vlekkeloze en mooie vogelshows met veel belangstelling. Op vogelgebied liggen de hoogtepunten in Zutphen op de Bondskampioen, de Nederlandse kampioenschappen van onze Bond, waar diverse leden van onze vereniging met eerste prijzen aan de haal gingen en waar onze vereniging 2 keer achtereen kampioen van Nederland werd met de kleurkanaries. Vanaf 1 januari 2017 bestaat er één Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, op de in januari gehouden Nederlandse Kampioenschappen te Apeldoorn hebben we als vereniging Bart Ruijs, Cor Geurts en Johan van Dijk als eerste Nederlandse kampioenen van Vogelvreugd mogen huldigen.

Ook de prestaties van leden op de COM wereldshows in Zutphen en in Rosmalen mogen niet onbesproken blijven. De allereerste prijswinnaar van onze vereniging op een wereldshow was in 1985. André van der Velden won op de wereldshow in Zutphen een bronzen medaille met een bruine kanarie. In 2015 behaalden liefst drie van onze leden prijzen op de wereldshow in Rosmalen. Nol van Duynhoven behaalde een zilveren medaille met een geel ivoor intensief van 93 punten. Marc Piels een zilveren medaille met een witborst zebravink van 93 punten en Jan van Lith behaalde een zilveren medaille met een groene kardinaal van 93 punten en een bronzen medaille met een zanglijster van 92 punten!
Wat ook altijd zal blijven heugen was het jaar dat er “iets” misgelopen was met de reservering van zaal “Van Duuren” voor een kringtentoonstelling. Gelukkig schoten Toon van Duren en de gebroeders De Lorijn ons te hulp door het beschikbaar stellen van de ruimte achter toenmalige DA drogist. Met vereende krachten werd deze opslagplaats van goederen, maar voornamelijk door inbreng van leden en echtgenotes in enkele dagen omgetoverd tot een prachtige tentoonstellingsruimte. Na deze krachtsinspanning hebben we kunnen genieten van een van de gezelligste vogeltentoonstellingen uit de Vogelvreugd historie. Naast de vieringen ter ere van 25 jarige en 40 jarige jubilea van diverse leden en de koninklijke onderscheidingen van Bert van de Pasch en Cees Verwijst waren de gezamenlijke uitstapjes met de bus naar een van de vogelparken in Nederland of Duitsland ook altijd een groot succes met plezierige herinneringen.

Betekenis voor Nistelrode

Vogeltjes houden is een erg mooie hobby. Je kunt er op allerlei manieren van genieten en mee bezig zijn. Mensen uit Nistelrode en omgeving die deze interesse delen vinden binnen onze vereniging veel enthousiaste vogelliefhebbers die hen met raad en daad terzijde willen staan. Eens per jaar organiseert de vereniging een vogeltentoonstelling waar de mooiste vogeltjes van de leden worden getoond. Deze is voor iedereen gratis te bezoeken en is de plaats waar onze leden graag over hun hobby vertellen.

Toekomst

We zijn een vitale vogelvereniging met enthousiaste en fanatieke vogelliefhebbers. Met het oog op de toekomst is het belangrijk dat we voldoende leden blijven houden. We zijn zoals de meeste vogelverenigingen een “vergrijzende” vereniging en om die reden zijn nieuwe met name jongere leden meer dan welkom. Op het moment zien we weer een groei van het aantal leden wat onder meer te danken is aan het stoppen van enkele omliggende vogelverenigingen. Voor Vogelvreugd biedt perspectief om nog jaren door te gaan en nog vele mooie tentoonstellingen te mogen organiseren.