Home / Laatste Nieuws


Laatste Nieuws

 

Zoals het er nu naar uitziet gaat de Kringtentoonstelling Maasland Meierij door.
Deze wordt gehouden op 20 en 21 november as. in de Gildenhof, Hogeakkers 1 te Nistelrode.
Alle vogelliefhebbers van de bij de Kring Maasland Meijerij aangesloten verenigingen kunnen deelnemen.
Nader bericht volgt.


Het nieuwe ophaalschema oud papier 2021-2022 staat op deze site.

2 ploegen zijn nog niet geheel compleet; wil je meehelpen neem dan contact op met onze secrtaris of Bart Ruijs.
 

 

 

 

Welkom op onze website!


         Onze website blijft in beweging en wordt steeds aangepast en vernieuwd.

         U kunt de laatste nieuwtjes lezen, leuke foto's bekijken, de jaaragenda raadplegen en nog veel meer.


         De doelstelling van onze vereniging is het verenigen van mensen die zich bezighouden met de vogelliefhebberij.

         Dat kan door het houden en kweken van wettelijk toegestane vogelsoorten.

         Jaarlijks verzorgen wij ook een onderlinge tentoonstelling om te kijken wie daar het beste in geslaagd is.

         Onder de tab “foto’s” op deze site kunt u hiervan een indruk krijgen, ook van de feestavond en andere activiteiten staan daar wat

         plaatjes.

         Wij hebben maandelijks een ledenvergadering, waar wij elkaar bevragen of informeren over onze hobby hiervoor gebruiken wij

         ook een verenigings-app.

         De vereniging kent kwekers van kleur-kanaries in diverse kleuren, Europese cultuurvogels, postuur-kanaries, tropische

         vogelsoorten en parkieten.


         Wij zijn ook actief op zowel regionale als landelijke vogeltentoonstellingen; ook tentoonstellingen van andere verenigingen in de

         regio worden door onze leden druk bezocht.


         Van oorsprong was onze vereniging aangesloten bij de ANBvV, maar sinds de fusie in 2017 zijn wij onderdeel van NBvV

         Wij wensen u veel kijkplezier toe en wilt u meer weten of met ons in contact komen gebruik dan de tab “contact” op deze site.


         Jan Danen (voorzitter)